Pål Hermansen og Tom Schandy – boklansering

PHOTOCAMP 2017 PRESENTERER
Boklansering: Norske fugler: levevis, forskning, trusler, folketro av Pål Hermansen og Tom Schandy
Tid: Fredag 17. november kl. 16:00-17:00

Pris: 0,-
Sted: Interfoto

Reserver plass

Nytt standardverk om fugler lanseres av forfatterne bak på Photocamp
Dette er ei bok som fyller kunnskapsbehovet om fuglene på en ny og bredt anlagt måte. Ingen slike bøker finnes på det norske markedet i dag. Her kan du lese om fuglenes kreative tilpasninger til sine omgivelser, om deres daglige gjøremål og pikante detaljer fra deres familieliv.

De fantastiske fuglebildene er tatt av Pål Hermansen og Tom Schandy, to av landets mest profilerte og meritterte naturfotografer. Tekstene er skrevet av Pål Hermansen og Tom Schandy i fellesskap, som begge har gitt ut flere prisvinnende naturbøker. Schandy har universitetsutdannelse i ornitologi.

Boka presenterer interessante forskningsresultater og inneholder oppdatert informasjon om artenes bestandsstatus og trusler. Fuglenes plass i sagn, eventyr og navnetradisjoner er også et spennende tema fotografene/forfatterne tar for seg.

Husk å kjøpe med deg et signert eksemplar av denne praktboken på 288 sider.

palhermansen.com

tomschandy.no

Vannrikse med speiling © Tom Schandy
Fjellerke og Bitihorn © Tom Schandy
Rødstjert © Pål Hermansen

Coverbilde: Praktærfugl © Pål Hermansen